INFORMACJE O SESJI

Klient: Rafał

Miejsce: Zakopane